– lars iversen kjeldmo (kvarekvol “voss”)

 

– fra Hauges bok : “Om religiøse Følelser og deres Værd”;

(Les også hva H.G. Heggtveit skriver om ham her).

– s. 71 – 74 :s71s72s73s74

Skriv inn søkeord..