– svend ruud

 

– fra Hauges bok : “Om religiøse Følelser og deres Værd”;

 

– s. 120 – 124 :s120s121s122s123s124

Skriv inn søkeord..