“h. n. hauges testament til sine venner”

 

–  Chra. 1824. Stavanger u. å. Tromsø 1841. Kra. 1857. Dess­uten optrykt i «Religiøse Breve», og i «En Deel af T. O. Baches Levnetsløb» og flere andre steder.

– les testamentet her fra T.O. Baches bok :

Skriv inn søkeord..