familien sørbrøden i bergs præstegjæld

 

– hos H.G. Heggtveit  – i hans bokverk : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Første Bind. Haugianismens Tid – Første Halvdel. 1796 – 1820. Christiania 1905 – 1911  – står følgende å lese på s. 259 :

Herfra (fra Gaarden Hauge/red.) udbredte Vækkelsen sig til samtlige Prestegjæld i Smaalenene, saa der overalt fandtes flere eller færre Haugianere.

Paa Fredrikshald (Halden/red.) var ikke faa af Hauges Venner; det samme gjælder det nærliggende Bergs Prestegjæld, hvor Sørbrøden baade nu og gjennem lang Tid var Vækkelsens Brændpunkt, idet hele Familien var alvorlig Kristne og Sønnen, John Hansen (død 1857), en begavet Lægprædikant, som forstod at samle de Nyvakte om sig.

Skriv inn søkeord..