“kasa-gutterne” i den sydlige del af solør

– slik beskrives brødrene Kasa i H.G. Heggtveits store verk “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”; i Andet Bind. Anden Afdeling. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912-1920.

Det er mulig å finne “Kasa-Gutterne” nevnt i ulike kapitler av dette store verk. Også i andre kilder finnes disse brødre beskrevet, slik som i boken om skomaker Syver Johansens liv, “På Heimveg”. Søk etter den her på borgerskolen og du vil finne disse brødre nevnt.

M.h.t. Heggtveits stoff her på borgerskolen, kan du søke på “Kongsvinger” og da finne stoff f.eks. slik som nevnt helt øverst her – altså litt om brødrene Ole, Hans og Brynhild.

Videre lenker til stoff kan følges;

Skriv inn søkeord..