det haugianske kristenliv i stjørdalen : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 755 :

Det haugianske Kristenliv i Stjørdalen i den ældre Tid var ganske betydeligt.

Af de senere Lægmænd er Lars Holan (1797-1888) i Skatval Sogn allerede skildret. Det samme gjælder Thomas Færen (1812-1888) fra Meraker Anneks. Han nød Anseelse som en begavet, ildfuld og virksom Mand med stor Kjærlighedens Omsorg for sine Medmenneskers Frelse. Mindet om ham lever forunderlig friskt baade nordenfjelds, paa Østlandet og i Amerika.

Som nidkjær og dygtig Lærer og Lægmand virkede ogsaa Peder Johnsen en lang Række af Aar, særlig i Meraker Sogn, øvre Stjørdalen.

Skriv inn søkeord..