haugianerne i rindalen og surendalen : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 738 :

I Rindalen og Surendalen var der gjennem næsten hele det nittende Aarhundrede ikke lidet kristeligt Liv samt af og til større og mindre Vækkelser.

Mest bekjendte var Ole Løseth (1790 – 1857) og Ole Endresen Simonseth (1805 – 1863); de er begge udførlig skildrede.

Det samme gjælder Grus Olsen Aune, død 1875.

En af de dygtigste og mest bekjendte noget yngre Lægmænd i dette Sogn var John Johnsen Tørseth, almindelig kaldt “John Sengen” (John Sengens egne Optegnelser (Brudstykke); Wefring : “Minder”, Side 30. Oplysninger fra Lærer O. Foseide, Rindalen, efter samtidige Haugianere og mine egne Optegnelser. Samtidige Breve).

Skriv inn søkeord..