haugianerne i tromsø by : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Afdeling. 1821 – 1850, Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 775 :

 

I Tromsø By (Meddelelser fra samtidige Haugianere og Kirkesanger Søren Nilssen. “Luthersk Kirketidende” for 1874; “Religiøse Forholde i Tromsø Stift og By” (af Dr. A.Chr. Bang, Side 225 flg. (en Række Artikler) blev der under I.O. Gabestads og O.O. Baches Besøg i 1802 og Aaret efter ved H.N. Hauges Prædiken nogle vakte.

Senere øgedes deres Tal ved Elling Eielsens, J.A. Monsens, A.N. Haaves og Lars Olsens Virksomhed.

De fleste af disse døde imidlertid kort efter eller flyttede fra Stedet, der dengang var en haard Arbeidsmark, hvor Spot og Trængsler ventede de Troende.

Blandt disse omtales i Trediveaarene en Arbeidsmand ved Navn Ole Voss, vistnok oprindelig indvandret fra Bergens Omegn

Skriv inn søkeord..