de første haugianere i akershus amt

 

– hentet fra H,G, Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Første Bind. Haugianismens Tid – Første Halvdel. 1796 – 1820. Christiania 1905 – 1911.

 

– fra s. 259 – 260 :

I Akershus Amt fandtes en Del Vakte i Krogstad, flere i Høland og en liden Flok i Christiania, særlig paa Grønland og ved Sagene; de samlede sig om Hjulmager Ole Meier, hans varmhjertede unge Søn Petter (død 1805) og Anders Grøndahl den ældre, der boede paa Kuskebakken, omtrent ret ned for Gamle Akers Kirke, der, hvor Gaarden Maridalsveien 17 nu ligger.

Af den haugianske Vækkelse i sidstnævnte By fremgik en ildfuld og begavet Vækkelsesprædikant Peder Hansen Nordlid, der virkede ivrig som Ordets Forkynder paa sit Hjemsted samt i Smaalenene og Nummedal, men derefter pludselig forsvinder.

I Aker var der adskillige af Hauges Venner, nogle i Nannestad, et større Antal i Ullensaker, ikke faa i Næs paa Romerike og enkelte spredte i forskjellige andre Prestegjæld inden Amtet.

 

Skriv inn søkeord..