haugianerne paa thoten (toten) : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden Afdeling. Christiania 1912-1920.

 

– fra s. 602 :

Paa Thoten rørte det haugianske Liv sig noksaa kraftig i denne Tid (midten av 1800-tallet/red.); de fleste Gamle levede og virkede endnu længe, tilreisende Lægmænd besøgte flittig Prestegjældet, og ikke faa Nyvakte lagdes til Vennekredsen.

Nu som tidligere var Aamlie paa Einastranden et aandeligt Arnested for kristeligt Liv og Virksomhed.

Her boede de bekjendte Brødre Peder og Thomas, der var anseede Ledere, især sidstnævnte. Deres Liv er tidligere skildret.

Paa Gaarden Aaserud var ogsaa en bekjendt Station, hvor tilreisende Haugianere tog ind og fandt gjæstfri Modtagelse, og Nyvakte eller aandelig Anfægtede fik Trøst, Raad og Opmuntring af det mærkelige Ægtepar Ole og Eline, begge personlige Venner af Hauge og med stor Anseelse og Tillid. Det hensvises til, hvad tidligere i denne Bog er skrevet om dem.

Paa sine ældre Dage fik de god Støtte af sin yngste Søn, Peder Olsen Aaserud, født 12. November 1817.

Skriv inn søkeord..