karen odland

 

– blandt de mange edle og gode kvinneskikkelser som satte sitt preg på det haugianske vennesamfund, inntar Karen Odland (1777—1860) en fremskutt plass. Hun var født på gården Grøto i Hemsedal og vokste op her. Da en slektning av henne drog vestover til Bergenskanten, fulgte hun med og tok sig tjeneste der. En tid efter blev hun gift med kjøpmann Peder Odland fra Bergen, også en av Hauges venner. Karen Odland omtales som en meget begavet kvinne med klar og skarp dømmekraft. Hun hadde stort lys i Guds ord og var mange til åndelig veiledning og hjelp. Både hun og hennes mann hørte til de haugianske «eldste», hvis råd man søkte i viktige og vanskelige spørsmål.

– les også om :

Skriv inn søkeord..