marte gjøvig

 

I Boken av Nils Poulsen : Karaktertræk af H.N. Hauges Liv og Virksomhed – samt lidt om Lægmandsvirksomheden Før og Nu”, står det på s. 18 følgende :

“da han (Hauge) var inde paa et Sted for at spørge Veien til den næste Gaard, traf han blot to Jenter hjemme. Disse fik han da til at følge med et Stykke som Veivisere. De samtalte om likegyldige Ting, indtil de skulde skilles; da sagde Hauge til den ene af dem : “Nu har du vist mig den legemlige Vei; gid jeg nu kunde vise dig den aandelige !”

Derpaa talte han da nogle Ord om denne Vei, hvorpaa de skiltes. Ved disse Ord kom hun til et nyt Liv i Herren og vandrede paa den aandelige Vei trofast indtil Enden”. (Pigen var den siden bekjendte Marte Gjøvig og døde for nogle Aar siden i Vardal).
Skriv inn søkeord..