stridsspørsmål innen den haugianske bevegelse etter hauges død i 1824

 

– les her om : “bache-striden”

Skriv inn søkeord..