daniel arnesen i kirkeboken for luster 1782

 

– her fremgår at Daniel er født 24. mars 1782 – ikke 22. mai 1782. Det kan tyde på at faren het Arne Fejgum. Hustruens navn er vanskelig å tyde. Det samme gjelder faddernes navn.

 

Skriv inn søkeord..