lars knudsen tjødlingen i kirkeboken for luster

 

– fra Ministerialboken i Luster kirkesogn :

kirkeboken lars knudsen tjødlingen1 Her fremgår at Lars er født 12. desember 1769 som “Uegte Børn Lars af Gaardbruger Knudt Larsen og Eli Jonsdatter”. Det er derfor ikke riktig som det står nevnt at hans datter i boken av H.G. Heggtveit, at han var født midtsommer 1770.

I året 1778 gikk han dermed i sitt 9de år – og ikke 8de. Dette stemmer også med det han selv beretter, at han i sitt 17. år (høsten 1786) gjentok sitt dåpsløfte/ble konfirmert.

Skriv inn søkeord..