henrik mathiesen

– var en av Hans Nielsen Hauges venner med tilhold først i nord, i Målseven, der han var født i 1780 og siden vokste opp; senere i livet flyttet han sørover og etablerte seg som handelsmann i Trondhjem.  Henrik Mathiesen ble tidlig “vakt” som ung, og møtte også Hauge ved hans besøk i nord, etter at Hauge var blitt oppfordret til å besøke området i 1803, i den hensikt å stille gemyttene og føre den kristelige bevegelsen som var oppstått inn i et sunt spor.

En av dem som foresto arbeidet blant de nyvakte kristne der nord var Iver Haldorsen, som var innflyttet og etablert på Finnset – sammen med sin hustru Sigrid – i Sørreisen (Sørreisa) fra ca. 1793; de kom opprinnelig fra Lilleelvdalen (senere Alvdal) i Østerdalen. To av deres barn fikk en viktig rolle å spille i den fremvoksende Haugianer-bevegelsen. Datteren Seri ble nemlig gift med Henrik Mathisen, før de flyttet sørøver til Trondhjem og samtidig fulgte hennes yngre bror Iver (Iversen) med, da han var engasjert i svogerens handelsvirksomhet. Det nære samarbeidet – i kristelig virksomhet og i næringssammenheng – varte helt til Henrik M. gikk tidlig bort allerede i 1826;

– les mer om den arbeidssomme og ivrige lekmannen Henrik Mathiesen her :

Skriv inn søkeord..