tollef olsen bache

 

tollef olsen bache1Tollef Olsen Bache var en stor personlighet og viktig bidragsyter til den fremvoksende livsbevegelse i vårt land. Det er derfor naturlig at han er beskrevet i flere viktige kilder, bl. a. hos H.G. Heggtveit og A. Chr. Bang.

Bache har også gjort seg bemerket ved at han sammen med den bekjente John Haugvaldstad redigerte og utgav en bok av Hauge-brev i 1829, fem år etter at Hauge døde i 1824. Denne bok kan du lese her på “borgerskolen” under Hauge-skrifter.

 

– les også om Tollefs yngre bror Ole Olsen Bache her :

– når det likevel må trekkes frem at Tollef O. Bache var stridbar i sine senere leveår,  har det å gjøre med den svært spesielle tildragelsen i Baches liv, da han i 1825 skilte seg fra sin mangeårige hustru Guri Sæbjørnsdatter og giftet seg på nytt med den likeledes kjente kvinne blant Haugianerne Anne Vister. De to var blitt kjent under et av Baches besøk på Eger Papirmølle i Vestfossen, der Anne som enke fra 1818 hadde tilhold og arbeid Møllen, som det het, og som faktisk fra 1820 ble husholderske i Baches husstand på Landfaldøen på Bragernes; dette var slett ikke noen øy, men et etablert område for tømmerhandlerne i distriktet og beliggende på Drammenselvens østre bredd; i dag er området en sentral del av Drammen by, der også en større park er oppkalt etter Tollef Bache, Bache-parken, der hvor han selv eiet grunn.

Men forholdet Tollef Bache hadde innledet til Anne Vister var kjent for Hauge lang tid innen han døde våren 1824; dette ble derfor et sårt og vanskelig tema mellom de to markante menn også siste gang de møttes hjemme hos Hauge på Bredtvedt i Christiania og da Hauges var alvorlig syk.

Les derfor her om møte mellom Bache og Hauge mot slutten av Hauges liv :

Skriv inn søkeord..