“til gud alene er min tillid” : salme av tollef olsen bache

– gjengitt i boken fra 1849 :  “En Deel af T.O. Baches Levnetsløb : tvende Betragtninger samt adskillige af hans religiøse Breve”. Sidene 162-164. Forfattet 1839.

baches levnetsløb s 168baches levnetsløb s 169baches levnetsløb s 170

Skriv inn søkeord..