harkel johnsen myhrebøe : dødsfall 18. november 1898

– og minneartikkel inntatt i Morgenbladets Aftennummer 18. november 1898, som også viser den aktelse H.J. Myhrebøe nøt blant svært mange :

Skriv inn søkeord..