harkel johnsen myhrebøes dødsfall 18. november 1898 : presentert i “folkets vel”

 

– her i minneartikkelen inntatt onsdag 23. november 1898; Folkets Vel kom ut som vedlegg til bladet “Hjemmet” :

Skriv inn søkeord..