guttorm kolbjørnsen haftun : presentert av a. chr. bang

 

– i bokverket : «Hans Nielsen Hauge og hans Samtid». Kristiania 1910.

 

– fra s. 236 – 237 :

Guttorm Kolbjørnsen Haftun, hos hvem Hauge opholdt sig nogen Tid, var en af Hallingdals rigeste Bønder. Ogsaa han var bleven vakt paa samme Tid som Ole Thorgersen.

Medens Hauge opholdt sig i Kjøbenhavn, havde han tilsendt ham først 50 Rdl. og derpaa 100 Rdl., hvorfor han havde faaet sig tilsendt forskjellige af Hauges Skrifter, som han havde udspredt i Bygden (Forhør optaget af Sorenskriveren over Ringerike og Hallingdal 1807 (Rigsarkivet)).

Som han selv var en varm Kristen, saa var hans Døttre det ogsaa. En af dem reiste endog om og talede Guds Ord. Det fortælles om hende, at hun engang var i Valdres for at holde Opbyggelser. Nogle yttrede sin Forundring over, at hun, der var saa rig, vilde reise slig omkring, hvortil hun svarede med følgende Vers :

“Det Jordiske skal mig ei gjøre Uro; i Dig skal mit Øie sig stedse fornøie; alt Andet fornægte og blive Dig tro” (“Bidrag til H. N. Hauges Minde” af H.E. Hagen, Pag 9).

Hauge har ved flere Leiligheder holdt frem, at han “ved sin Nærværelse i Hallingdal har stillet den i Anledning af hin Spaadom opstandne skadelige Forvirrelse”, at han “overbeviste dem med Kristi Ord, at intet Menneske ved (vet/red.) den Dag”, og at “de troede og lode sig rette” (Forhørsprotokollen ad Qv. 342. Hauges “Reiser” Pag 31).

— Der har været dem, der har givet Hauge Skylden for omhandlede Vildfarelse; selv i Nutiden er det blevet paastaaet, at “han henviste med stort Alvor til Verdens Ende som nærforestaaende” (Se Artikelen H.N. Hauge i “Nordisk Konversations Lexikon” III, 516.)

Disse maa da vel antage, at han et bleven bange ved at se Følgerne af sin egen Lære, og at han derfor paa dette Punkt har slaaet om. Vi vender os derfor til Hauges tidligste Skrifter for at se, hvordan det forholder sig, hvad denne Sag angaar.

I hans første Bog “Verdens Daarlighed” findes Dommedag ikke omtalt med et eneste Ord.

I “Evangeliske Levnets-Regler forekommer følgende Vers : “

Skriv inn søkeord..