ole christiansen røhrsveen ved hauges arrest

 

– hentet fra Sigrid Svendsen : “Tre haugianere og deres samvær med Hans Nielsen Hauge”, Oslo 1936.

 

sigrid svendsen tre haugianere– på s. 68 står det å lese :

Om Hauges venner på Hedemarken er det i disse år meget sparsomme oplysninger.

Ole Christiansen måtte fra sommeren 1805 slutte med å gå rundt og selge Hauges bøker.

Men en dag skal han ifølge tradisjonen ha vandret til Christiania for om mulig å få snakke med sin vei­leder ennu en gang. Det blev imidlertid ikke innvilget. Han blev bare gående utenfor fengslet, frem og tilbake og se op til vinduet.

Ole Christiansen har også en tid arbeidet på Eker papirfabrikk. Rimeligvis var det i disse år.

Skriv inn søkeord..