john hansen sørbrøden (sørbrøn)

– var en av Hauges kjære venner og i tillegg en markant personlighet; han fortjener å trekkes frem ved tale om de personer som bragte den folkelige vekkelsen videre og frem – også i politisk betydning, da han sto fremst blant dem som utfordret de rådende maktforhold, ved at store deler av den norske befolkning, slik som bondestanden, nærmest sto uten samfunnsmessig betydning – og det også etter at vårt land hadde fått sin egen frie grunnlov.

 

john hansen sørbrøden fra heggtveit1

– les derfor videre om :

– les om John Sørbrøn også som en av grunnlovsfedrene :

Skriv inn søkeord..