torkel olsens død/begravelse innført i klokkerboken

– for Eiker/Haug (Haugsund/Hokksund/red.). Han døde 70 1/4 år gammel av lungebetennelse. Var registrert som gårdbruker og døde i sit hjem på Smørgrav.

se linken til kirkeboken her :

Skriv inn søkeord..