john haugvalstad

 

– var en av Haugianernes “høvdinger”; selv om han hadde lokalt tilhold i Stavanger, var han kjent og avholdt over hele landet. Mange har beskrevet hans liv og virke.

– les om hans liv her :

– les også :

Skriv inn søkeord..