john haugvalstad i “norske farvere. ora et labora”

 

– boken av Ola Holst. Vettre 1994.

 

– på s. 35 står følgende om Haugvalstads virke :

fra ora et labora s. 35a

Skriv inn søkeord..