thomas olsen amble

– er et lysende navn de første to tiårene av 1800-tallet, både i kirkelig sammenheng og forbundet med almenskolens utvikling i Norge; han regnes også som en trofast disippel av H.N. Hauge; samtidig var han grepet av de tanker den danske kirkemann og norgesvenn N.S.F. Grundtvig forfektet og viderebragte, ikke minst til vårt land. Men han fikk et relativt kort liv og virke, født i indre Sogn i 1788 og død i Kristinia i 1822, bare 44 år gammel.

– les derfor mer om Thomas O. Amble her :

Skriv inn søkeord..