sanger og salmer av thomas amble

 

– som var en allsidig mann med mange talenter; også salmer og sanger forfattet han;

– se noen av disse her :

Skriv inn søkeord..