elling eielsen i kirkeboken for voss – “døbte udi winje sogn”

 

– åpne linken nedenfor :

fra kirkeboken dåp – det er i litteratur oppgitt at Elling Eielsen ble døpt i september 1804. I kirkeboken her fremgår at Elling ble døpt Ellend – og i rubrikken til høyre framgår at barnet – døpt 7. oktober 1804 – 19. søndag etter trinitatis – er et pikebarn.

– det kan derved være en sammenblanding fra tidligere forfatteres side – det kan her være tale om en av Ellings 4 søstre – Ellend.

Skriv inn søkeord..