“jeg maa forlade jer sødskende kjær”

 

– salme av Størker Eielsen; “Jeg maa forlade Jer Sødskende kjær”. Gjengitt i John “Sengen” Tørseths salmebok : “Hjertets Følelser og Erfaringer”; nr. 117.

sangbok john sengen tørseth2,

Melodi : “O, at vi engang maa komme derop”.

 

1.

Jeg maa forlade Jer Sødskende kjær, Som nu saa ofte har næret min Sjæl

Af Guds Ords liflige Føde,

Vi maa Ei staae Sørgende derfor, Om vores udvortes Stilling og Kaar

Nøder os atter at skilles.

2.

Vi er forenet i Aanden saa nær, Om vi ei sammen i Legemet her

kunde hinanden omgive,

Vi dog i Bod Ved vor Frelsers Fod, Dagligen søge det rensende Blod

Og der i Bønnen staae sammen.

3.

Nu da til Slutning jeg siger Farvel; Rørt er mit Hjerte, og ønsker hver Sjæl

At vi i Himlen maa samles.

Den Tid, Som vi her skal prøves i, Snarlig har Ende og da bli’r vi fri,

Derfor Halleluja ! Amen.

Skriv inn søkeord..