svennung (sveinung) kopsland

 

– er beskrevet i flere kilder. Også i boken om norske farvere står nevnt om Sveinung Kopsland. Les her :

Svennung Kopsland var opprinnelig fra Gransherad og etablerte seg senere på Kongsberg. I sin beskrivelse av Marthe Olsdatter Gabestad, ett av de kjendte Gabestad-barna, som også ble trofaste Hauge-venner, skriver kirkehistorikeren H.G. Heggtveit følgende :

“Ikke længe efter blev hun Marthe O. Gabestad/red.) gift paa Kongsberg med Rebslager og Mølleeier Lars Karsch, som antagelig havde lært hende at kjende under et tidligere Besøg der. Han var en velhavende og dygtig Mand, der nød almindelig Tillid, men delte ikke Hustruens Tro. Da han holdt hende strængt og nødig vilde slippe hende ud for at besøge Venner, levede hun paa Kongsberg et stille, indesluttet Arbeidsliv; hun omtales som meget driftig og dygtig i det Timelige.

Der var dog enkelte kristelige Familier, hun omgikkes, som Bogbinder Svennung Kopsland, Ole Herbjørnsen Berg, «Bispen», som han almindelig kaldtes, og maaske nogle flere. Af og til deltog hun ogsaa i kristelige Sammenkomster paa Stedet og var en flittig Kirkegjænger og Nadvergjæst. Man fik det Indtryk, at hun lige til sin Død var en kristelig Kvinde, der levede Troens skjulte Liv med Kristus i Gud. Hendes Vandel var eksemplarisk.

Trods sine gode timelige Kaar og travle Virksomhed var hun løst fra Verden. Kort før hun blev syg, ytrede hun til en af Hauges Venner, da hun havde været med sin Mand for at se paa et nyt Anlæg, han havde : «Jeg syntes ikke, det var mit !»

Ikke længe efter gik hun bort i Fred 13. Januar 1841 og blev begravet 21. Januar, 59 1/2 Aar gml. Hendes Ægteskab med Karsch var børnløst; hun omtales som en stilfærdig, blid, venlig og vakker Kvinde, der med Sagtmodighed og Kjærlighed omgikkes baade sin Mand og alle, hun kom i Berørelse med (Brev fra Broderen, Torkel Olsen Gabestad. Haugvaldstad, Opmuntring etc. S.45. Kongsberg Kirkebøger og især skriftlige Meddelelser fra fru Christine Thorkildsen, født Kopsland)”.

 

Skriv inn søkeord..