sveinung kopsland : presentert i norske farvere

 

– av Ola Holst fra 1994. Her står nevnt på s. 43 om :

“Ola Svenningsen Kopsland på Moss, senere i Holmestrand : født 1816 i Gransherad g.m. Inger Mathea Hansdtr. Nærum, se Nærumfamilien. Faren Svennung Tormodsen Kopsland var Haugianer og hadde i yngre år vært på Eger Papirmølle. I et brev fra ham som er gjengitt i bygdeboken for Gransherad, anføres : “Fra Broder Hans har vi enu intet hørt, men i Bergen haver dem forseilet alt han hører til”. Faren slo seg senere ned som bokbinder på Kongsberg.

Skriv inn søkeord..