david tostensen skjefstad

– siden er under skriving.

Skjefstad var haugianer og ble svigerfar til Lars Olsen Skrefsrud;

– les for øvrig  om Lars Skrefsrud her:

Skriv inn søkeord..