hans andersen formoe

 

– var en kjent gårdbruker og Haugianer i nordre Gudbrandsdalen, født i Sel (nabosogn til Vågå) i 1777 og død samme sted 7. mars 1855. Han var gift med en gjerne enda mer kjent Haugianer, Marit Hansdatter Hattrem Formoe fra Lesje (Lesja/red.), født der 4. mars 1788 og død i Sel 1. juni 1855.

Ett av ekteparets barn, Mari Hansdatter, ble 27. mars 1843 gift med den etterhvert kjente Haugianeren Torger Johnsen Bleken fra Fåberg.

Forfatteren H.G. Heggtveit skriver i sitt bokverk “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede”, s. 694, at “Formoe i hendes Levetid blev et Midtpunkt for det kristelige Liv i Bygden og Omegnen; tilreisende Lægmænd tog altid ind der og fandt gjæstfri Modtagelse samt aandelig Opmuntring og Vederkvægelse.

– les annet om Hans Andersen Formoe her :

Skriv inn søkeord..