johannes kraabøl : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”.

 

– siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..