erik (erich) svorstøl : presentert av dagfinn breistein

 

– i boken : “Hans Nielsen Hauge : Kjøbmand i Bergen”. Bergen 1955.

 

– fra s. 51 – 53 :

Bøssesmeden ved der Bergenhusiske regiment, Erich Larsen Svorstøl, ble en av de aller første tilhengere Hauge vant i Bergen.

Han var født i Førde i Sunnfjord og var i 25-årsalderen kommet til Bergen. Han var 37 år da han møtte Hauge, og de traff sammen hos den over 70 år gamle bygningssnekker eller bord-arbeidsmann, Morten Mens, i Vaskerelven.

Formentlig var det her hos Mens at Hauge hadde sitt losji den første tid. Svorstøl var på forhånd en troende mann, men han følte seg sterkt opp­bygget av den preken han hørte. Da han var bundet til arbeidet som regimentssmed, hadde han ikke høve til å reise om som lektaler; men han åpnet huset sitt ved Domkirken (Kong Oscars gate) for Hauge og vennene hans.

Om søndagskveldene holdt Hauge oppbyggelse, og Svorstøl anslo tilhørerflokken til ca. 20, men heller ikke flere, fordi stuen hans var liten og ikke kunne romme mange. På møtene ble der sunget salmer som både var hentet fra den alminnelige salmebok og fra Hauges bøker.

Svorstøl var for øvrig nabo til politimesteren, og politimester Olsen ga ham den attest at han var en mann «af stræng Retskaffenhed, overmaade flittig i sin Haandtering, og en sand Kunstner».

Svorstøl trådte ikke fram som taler, men virket nidkjær og trofast i det stille. En annonse i Adresse-Contoirets nr. 5 for 1801 vitner om hans aktivitet. Her gjør han leserne oppmerksom på at han var kjøper av små Bibler og testamenter, om noen ville selle «for billig Priis».

— Den 10. mars 1825 døde Svorstøl, 63 år gammel.

 

Skriv inn søkeord..