mads johannesen krogness (krognæs) : presentert av h.g. heggtveit

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aahundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden afdeling. Chra. 1912-1920.

– fra s. 458 – 460 :

Blandt dem som fik Velsignelse gjennem Vækkelsen i Søndfjord (se avsnitt om søstrene Underli/vekkelsen i Sundfjord/Søndfjord), var Kirkesanger Mads Johannesen Krogness (Meddelelser og Oplysninger av Anders Redal og Sønnen, Pastor S. A. Krogness, der døde 1894 i St. Paul, Minnesota), vistnok den ældste.

Han blev født 10. Marts 1801 paa Krogness i Naustdal Sogn, Førde Prestegjæld. Forældrene var Gaardbruger Johannes Krogness og Hustru Anna.

Han var ældste Søn og derfor odelsberettiget til nævnte Eiendom; men den blev alligevel overdraget til hans gifte Søster; dette krænkede ham.

Han voksede op under smaa Kaar og fik i Hjemmet en yderst tarvelig Undervisning; det meste maatte han lære sig selv. Tidlig blev han sendt bort og kom i en haard Tjeneste, hvor han sultede, frøs og led meget ondt.

Siden fik han andre Husbondsfolk, som behandlede ham bedre. Dette Trængselsliv drev hans Tanker inad og opad. Sin første kristelige Paavirkning fik han gjennem den begavede Lærer Mathias Mortensen Flokenæss‘ Søndagsoverhøringer og Opbyggelser.

Gutten eiede en brændende Læse- og Lærelyst. Hjemme havde han faaet fat paa en ABC, lært Bogstaverne og øvet sig lidt i Stavning og Læsning.

Skriv inn søkeord..