sanger av torsten redal

 

– Torsten (Torstein) Redal skrev flere sanger. Noen av dem er gjengitt i John J. Tørseths (John Sengen) sangbok “Hjertets Følelser og Erfaringer, sangviis fremstillede af forskjellige Forfattere. I tvende Dele. Christianssund, 1860.

 

– les her :

Skriv inn søkeord..