“min sjæls begjæring til dig er”

 

– Torsten Redahls sang : “Min Sjæls Begjæring til dig er” – nr. 83 i John (Sengen) Tørseths sangbok : “Hjertets Følelser og Erfaringer”. Melodi : Den Naade Gud har os beteed.

sangbok john sengen tørseth2

 

 

 

 

 

 

 

1.

Min Sjæls Begjæring til dig er, O Gud og Herre, Fader kjær,

At du med Naadens klare Glands Oplyse vil mit Sind og Sands,

Fordriv al Vantros onde Rod Udaf mit Hjerte, Sind og Mod.

2.

O Jesu ! Troens dyre Skat, Hvo dig kun faar i Hjertet fat,

Han finder Glæde, Fred og Ro I dine Vunders Hul at bo,

Forøg mig derfor denne Tro Og lad mig i din Naade bo !

3.

O Helligaand, min Trøstermand, Du hedder saa, det er dit Navn,

Hvor du faar virke, der blir lyst, Og driver Synden af Eens Bryst

Og gyder Olie i dit Saar, Hvor ingen Anden det formaar.

4.

Treenig Gud ! du er min Gud ! Om jeg har syndet mod dit Bud,

Saa bliver her ei anden Trøst, For mit beklemte Mod og Bryst,

End at jeg kommer som jeg er Til dig og til din Naade kjær.

5.

Befæst du mig i denne Tro ! At du vil i mit Hjerte bo;

Naar Øiet græder Taarevand, Da seer jeg op til Himlens Land

— Hvad seer jeg der ? jeg seer Guds Lam, Som for mig bar min Synd og Skam.

6.

Om jeg skal sørge al min Tid, Saa veed jeg, Gud er dog mig blid,

Naar jeg opløfter Bønnens Røst, Da faar jeg Lindring, Hjælp og Trøst,

Fordi det Ord er Sandhed vist, Som du har lovet, Herre Christ !

7.

Med Naadens Vand du lædske mig, Du seer jeg længter efter dig !

O Jesu ! Guds eenbaarne Søn, Du hører vist mit Hjertes Bøn,

Derfor jeg bliver glad igjen, Fordi jeg fundet har min Ven !

 

Skriv inn søkeord..