ole olsen brustuen : presentert av h.g. heggtveit

 

.- i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Andet Bind. Anden Afdeling. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 479 –

 

Ved Siden af Sogns ældre, gjenlevende Haugianere virkede i denne Tid en Række tilreisende Lægmænd, som Daniel Arnesen, Ole Aanstad, Ole Sivertsen, Elling Eielsen, A.N. Haave, M.I. Wefring, Anders Redal m.fl.

Herved blev de Gamle styrkede i Troen og mange vakte til nyt Liv.

Af disse var der flere, som fik blivende Betydning, ikke alene inden sin Bygd, men for store Dele af Vestlandet og tildels ogsaa større Strøg af det øvrige Norge.

I Lyster (Luster/red.) maa først og fremst nævnes Ole Olsen Brustuen, født paa sidstnævnte Sted 1818, ikke langt fra Fortun Kirke.

Skriv inn søkeord..