halvor halvorsen (olsen) ophus (ophuus)

 

– innvalgt som 4. representant fra Romsdal Amt 1815-1816.

H.G. Heggtveit skriver om ham i sitt verk “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede”, s.720, at : “Halvor Olsen Ophus, født 1772.. ( indflytted fra Østerdalen m/Hustru Beret)..kom til Grytten (Romsdalen) i 1805, hvor han først var Farver paa Gaarden Næs; siden kjøbte han Mjelva sammesteds. De nød Anseelse som alvorlige, agtværdige Folk, dog uden at optræde som Guds Ords Forkyndere.

De var gifte i over 50 Aar. Han var Storthingsmand fra Romsdals Amt 1815-1816 og døde paa den nævnte Eiendom 1852. Enken flyttede siden til Aalesund.

– og les om sønnen Ole Halvorsen Mjelva her :

Skriv inn søkeord..