michel grendahl : presentert i norsk forfatter-lexikon 1814 – 1880

 

– 1885 – 1901, forfatter J.B. Halvorsen.

Grendahl, Michel Nilssøn, Ejer af Gaarden Hafsten paa Opstrind ved Throndhjem, var Storthingsmand fra søndre Throndhjems Amt 1830 (Gage- og Pensjons Komiteen), 1833 (Budgetkomiteen), 1836 (Budgetkomiteen), 1836—37 (Budgetkomiteen) og 1842 (Budgetkomiteen).

Han var 1833 og 1836 Medlem af Valgkomiteen. Han døde 1848 om Høsten.

«Han var en af H. N. Hauges fortroligste Venner og nød Tiderne ned igjennem stor Anseelse i den Haugeske Vennekrets». Jfr. A. Chr. Bang- H. N. Hauge og hans Samtid, S. 223 fg. ; Bidrag til Ideer om 4de overord. Storthings Medlemmer (Lilleh. 1839), S. 139 fg. ; I. Brovold: Storthingsmand John Neergaards Liv og Virken (Kr.sund 1877), S. 9fg., 12,69—72 og 76.
Om Hans Nielsen Hauges Liv, Virksomhet, og dennes Følger. (Udg. efter Forfatterens Død af C. L Simonsen). Thjem. 1849. 8, 2 Bl. 80 S.
I H. N. Hauges Skrift «Om religiøse Følelser», 2. Opl., S. 125—31 er en Del selvbiografiske Optegnelser af G. trykt.

— Ligeledes er Breve fra ham trykt i «Christendommens Lærdoms-Grunde», saml. og udg. af H. N. Hauge, H. 3
(Kr.sand 1804), S. 113—15 og i «Samling af religiøse Breve», udg. af Ingebrigt Grendahl (Kr.sund 1880), S. 24—27.

Skriv inn søkeord..