h.n. hauge i trondhjems stift

 

– hentet fra H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede”. Chra. 1912 – 1920.

 

Fra s. 716 :

I Aarene 1799 til 1803 gjennemreiste Hauge flere Gange hele Trondhjems Stift, lige fra Grændsen mod Søndmøre og til øverst i Namdalen.

Han besøgte de allerfleste Bygder og holdt Opbyggelser ofte to til tre Gange om Dagen. I dette sit Arbeide blev han flittig støttet af sine ældste Venner fra andre Kanter af Landet. Der maa især nævnes Lars Iversen fra Voss (Lars Voss), Ole Sivertsen fra Lyster (Luster), Iver Olsen Gabestad fra Trøgstad, Ole Olsen Bache fra Nummedal (Numedal), Lars Hemstad fra Stange, Nils Iversen Riis fra Kongsberg og Sara Usten fra Vindgelen (Vingelen) Anneks til Tolgen (Tolga).

Lidt senere tog ogsaa Stiftets egne Haugianere virksom Del i Arbeidet for at vække og nære det kristelige Liv i Egnen.

Af disse fremhæves Brødrene Michel og Trond Grendahl fra Meldalen, Styrker Rigstad fra samme Bygd, Arnt Solem og hans Hustru Randi Andersdatter, begge fra Klæbo (Klæbu), Lensmand Iver Monsen fra Leinstranden i Melhus, Randi Hevle fra Drivdalen m. mange flere.

Resultatet af de foran nævntes utrættelige, ildfulde og gribende Vidnesbyrd blev en betydelig og almindelig utbredt Vækkelse, der idethele var sund, livskraftig og udviklings-dygtig.

Skriv inn søkeord..