eker papirmølle

 

eker papirmølle– les her videre om :

Møllen er omtalt i flere kilder; ikke minst hos H.G.Heggtveit i hans verk : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede”.

Her nevnes, bl. a. på s. 267, at møllen ble anlagt i år 1800 og at de påfølgende år ble denne det merkeligste sentrum i landet for “haugiansk kristeligt Liv og mangeartet timelig Virksomhed”.

Her var det Torkel Olsen Gabestad (død 1847), Mikkel Hauge (død 1845) og især hans sjeldne hustru “Mor Inger” (død 1852), som forstod å holde den åndelige Ild vedlike, øke den og samle de troende omkring seg ved ekte kristelig kjærlighetsvirksomhet.

– les mer fra H.G. Heggtveit her :

– les her om tidlige deltagere i Eker Papirmølle :

Skriv inn søkeord..