– tidlige deltagere og medeiere i eker papirmølle

 

– flere kilder angir hvem Hans Nielsen Hauge inviterte med seg som støttespillere – ikke minst økonomisk – ved oppstarten av papirmøllen.

– også H.G. Heggtveit i sitt store verk om : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede” navngir på ulike plasser flere av dem som nøt H.N. Hauges tillit, slik at de ble invitert med som deltakere i mølle-prosjektet.

Ole Olsen Hanor var en av dem. Odølen O.O. Hanor blir fremhevet som en Hauge hadde særs stor tillit til. Les om ham her :

 

Skriv inn søkeord..