solberg spinderi i drammen

– utgjør et interessant kapittel i norsk industri-historie og fortjener derfor videre omtale; det står regnet under virksomheter som Hans Nielsen Hauge i egen person gav støtet til, men i dette tilfellet må dette korrigeres noe, siden spinneriets ringe begynnelse i Drammen skjedde på et tidligere tidspunkt enn da Hauge selv kom inn i bildet høsten 1818; det var nemlig den svært foretaksomme Hovel (Haavald) Helseth som stod opprettelsen av virksomheten, faktisk så tidlig som i 1813, før adskillelsen fra Danmark;

– les mer om Solberg Spinderi og dets etablering og utvikling her :

– les også kort om dette foretagende i boken av Ola Holst : “Norske farvere. Ora et labora”. Vettre 1994; – på s. 66 :

H(alvor) Strand på Fr.Hald (Halden/red.), senere i Drammen (hvor han også vat kjøpmann); g.m. Guri Olsdtr. Skjervem fra Aal, død 1835, svigerinne av Ole Mjelva og moster til Ole Olsen Sando og Erik Olsens kone.

H. Strand som var blandt de ledende Haugianerne i Drammen, skal være kommet fra Berg ved F.Hald. Det var Haugianerne Tollef Bache, Iver Olsen Gabestad, Hovel Helseth og H. Strand som 26. mars 1818 anla det som senere skulle bli Solberg Spinderi.

Hans Nielsen Hauge var medeier for 1/8 fra 1. oktober 1818.

— Søstrene Guri Strand og Gro Mjelva var i unge år “frimodige og dygtige til at tale Guds Ord og reiste meget for at bekjende sin Tro”. Iflg. “Drammens historie” skal Guri Strand ha utgitt en interessant religiøs selvbiografi.

norske farvere s. 66a - halvor strand

– les også annet om Solberg Spinderi her :

Skriv inn søkeord..