fra kristiansands adressekontoirs efterretninger 28. september 1804

– dette ble tatt inn i Kristiansands viktigste avis nettopp på et viktig tidspunkt av H.N. Hauges virke, da han våren og sommeren 1804 kom under sterkere og sterkere offentlig lys og også anklage på grunn av sin etterhvert omfattende næringsvirksomhet. Som handelen på Nordland han engasjerte seg i.

– og her er det interessante innlegget til Hauge 29. september 1804, først inntatt i en avis på Jylland i Danmark, der han en tid oppholdt seg. Så ble den inntatt i Kristiansands-avisen. Og snart etter dette satte Hauge kursen hjemover, for bedre å kunne forsvare seg mot økte anklager mot ham som person :

Skriv inn søkeord..