“hvorvidt kan man tillægge hans nielsen hauge kirkehistorisk betydning ?” : forfattet av pastor georg kent

 

– et særtrykk fra avisen “Morgenbladet”; Kristiania 1884. 17 sider.

– siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..