“den norske kirkes historie” : forfattet av anton chr. bang

 

– Kristiania og Kjøbenhavn 1912. 519 sider.

 

– siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..