presten gerhard seeberg (fører for “seebergianerne”)

 

– les her om presten Gerhard Seeberg, presentert i Dansk Biografiks Lexicon :

Skriv inn søkeord..